Module de training Timisoara

Modulele de training sunt dezvoltate pentru diferite sectoare de afaceri, acoperind o gama variata de tematici: vanzari, customer care, comunicare organizationala, leadership, argumentare si negociere, analiza tranzactionala, time management, project management.

Ameliorarea eficientei interpersonale a reprezentantului bancar in raport cu clientul (atitudine, viteza de reactie).

Acest curs se adreseaza persoanelor in activitatea carora sunt esentiale:

 • Intelegerea manierei optime de tratare a clientilor, pornind de la tipologiile principale ale acestora identificate pe piata bancara
 • Constientizarea principalelor tipuri de atitudini interindividuale pe piata bancara (principalele atitudini pe care le putem manifesta fata de client, cu avantajele si riscurile adiacente)
 • Exersarea tehnicilor de prezentare a produselor / serviciilor bancare oferite

Constientizarea timpului ca resursa limitata in activitatea profesionala si necesitatea utilizarii planificate a acesteia.

 • Constientizarea importantei planificarii activitatii
 • Dezvoltarea deprinderilor de formulare a scopului si obiectivelor activitatii
 • Exersarea activitatii de planificare zilnica, saptamanala, lunara, anuala
 • Constientizarea „hotilor de timp” si a modalitatilor de eliminare a acestora

Dobandirea de abilitati privind gestionarea activitatilor conform structurii eficiente a proiectelor.

 • Constientizarea importantei unei abordari coerente, organizate a activitatilor si proceselor organizationale
 • Cunoasterea etapelor de derulare a unui proiect: planificarea proiectului, managementul proiectului, finalizarea si evaluarea proiectului
 • Constientizarea utilizarii judicioase a resurselor disponibile in organizatie

Constientizarea modalitatilor prin care o sedinta poate fi pregatita si desfasurata eficient.

 • Cunoasterea modalitatilor de eficientizare a unei sedinte prin restrangerea sau gestionarea elementelor surpriza
 • Exersarea modalitatilor de incurajare si moderare a participarii grupului la sedinte
 • Cunoasterea modalitatilor de gestionare a cazurilor dificile (participanti dificili) intalnite pe parcursul unei sedinte

Constientizarea efectelor negative, secundare, pe care le implica functia de conducere.

 • Insusirea unor reguli de comunicare eficienta cu clientii
 • Invatarea si exersarea unor etape fundamentale care trebuie parcurse in relatia cu clientii, pentru fidelizarea acestora si facilitarea actului de vanzare-cumparare
 • Cunoasterea tipologiilor principale de clienti si maniera specifica de abordare a acestora

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si cresterea eficientei interpersonale in relatiile socio-profesionale.

La finalul cursului participantii vor cunoaste:

 • Cele trei stari fundamentale ale eului: starea de Parinte, starea de copil si starea de adult
 • Tipuri de tranzactii in comunicare
 • Jocurile psihologice („mecanica” disfunctiilor in relatiile interpersonale din perspectiva analizei tranzactionale)
 • Scenarii si atitudini de viata
 • Disfunctii ale starilor eului

Dezvoltarea de abilitati necesare cresterii randamentului persoanelor implicate in activitatea de vanzare.

La finalul cursului participantii vor cunoaste:

 • Formarea deprinderilor de analiza structurata a prospectilor; informatii vitale necesare primei intalniri.
 • Insusirea modalitatilor de planificare si obtinere a primei intalniri.
 • Deprinderea abilitatilor de atragere a atentiei si cointeresare a potentialului client.
 • Exersarea etapelor principale ale procesului de vanzare, cu inchiderea vanzarii.

Dezvoltarea capacitatilor de argumentare si contraargumentare necesare in situatii de negociere si comunicare eficienta.

Acest curs se adreseaza persoanelor in activitatea carora sunt esentiale:

 • Dezvoltarea capacitatii de analiza critica a argumentelor si contraargumentelor intalnite in negociere si comunicare interumana.
 • Formarea deprinderilor de descifrare a unor mesaje complexe si persuadare
 • Facilitarea identificarii erorilor in argumentare, a falselor argumente
 • Cunoasterea si exersarea tacticilor si tehnicilor utilizate in activitatea de negociere.
 • Exprimarea clara, fluenta a ideilor
 • Construirea unor rationamente coerente si solide
 • Intelegerea unor mesaje ascunse , exprimate intr-o maniera neconcreta
 • Persuadarea si negocierea

Constientizarea implicatiilor pozitive si negative ale functiei de conducere intr-o organizatie.

 • Determinarea coeficientului de leadership la participanti
 • Identificarea, descrierea si intarirea aspectelor pozitive ale functiei de conducere
 • Constientizarea efectelor negative, secundare, pe care le implica functia de conducere

Scopul : dezvoltarea abilitatii de a desena si proiecta fluxul valorii intr-o organizatie.

 • definirea metodologiei
 • dezvoltarea abilitatii de a desena harta actuala a fluxului valorii
 • dezvoltarea perspectivei de ansablu asupra intregului flux
 • deprinderea de a masura si analiza eficienta actualului flux cu ajutorul VSM
 • analizarea principiilor si metodelor lean necesare proiectarii unui nou flux al valorii VSD (Value Stream Design) in vederea imbunatatirii actualului flux

Scopul : invatarea unei abordari structurate de organizare a locului de munca.

 • familiarizarea cu cei 5 pasi ai acestei metode
 • intelegerea importantei aplicarii acestei metode si valoarea adusa prin aplicarea ei
 • descoperirea ariilor de aplicabilitate a acestei metode

Scopul : constientizarea valorii aduse de procesele de productie suple, flexibile.

 • definirea metodologiei
 • intelegerea diferentelor dintre productia in loturi mari si productia de tip lean
 • avantajele datorate reducerii timpului de schimbare de serie
 • familiarizarea cu aceasta metoda in cadrul unei simulari

Scopul : intelegerea diferentelor dintre abordarea empirica, “dupa ureche” a unei probleme si abordarea analitica si sistematica a acesteia.

 • constientizarea nevoi de a avea o abordare analitica si sistematica in rezolvarea problemelor
 • invatarea catorva metode analitice de rezolvare a problemelor (PDCA, Fish bone diagram, DMAIC, 8 D, A3, 5 Why, etc.)
 • dezvoltarea deprinderii de a identifica pentru fiecare problema aparuta metoda de rezolvare cea mai eficienta

Scopul : deprinderea de a „vana” si elimina pierderile.

 • cunoasterea tipurilor de pierderi specifice proceselor
 • deprinderea de a identifica pierderile din timpul proceselor
 • analizarea metodelor de prevenire si eliminare a pierderilor